En temperaturmätare är precis som namnet antyder en enhet som reagerar på förändringar i temperaturen. De är speciella användbara inom olje- och gasindustrin för att mäta temperaturen på bränsle, olja och naturgasvätskor. Den reagerar på en förändring genom att generera en analog eller digital signal beroende på typ av sensor. Med temperaturmätning inom industrin är det möjligt att övervaka utrustning och vätskor i realtid på ett mycket målinriktat och noggrant sätt.

Temperaturmätning är användbart i en mängd olika delar och komponenter. Några exempel inkluderar:

 • Motorer.
 • Pumpar.
 • Kompressorer.
 • Fläktar.
 • Blåsare.
 • Kullager.
 • Växellådor.

Är avgörande för att upptäcka fel

Faktum är att en temperaturmätare är avgörande för att upptäcka potentiella fel på kritiska processer, inklusive friktionspunkter och rotationsaxlar. Den ger exakta temperaturavläsningar vid både höga och låga temperaturer. Det här ser till att underlätta snabba lösningar på potentiella problem som kan leda till driftstopp och störningar.

Potentiella problem som upptäcks kan vara ett tecken på ett underliggande skada på utrustningen som måste åtgärdas. Det kan till exempel indikera följande typer av problem:

 • Brist på smörjning.
 • För mycket smörjning.
 • Ökad friktion på utrustning.
 • Felaktig kalibrering.
 • Minskat luftflöde.

De kan även detektera tryckförändringar genom att mäta temperaturen på vätskor som strömmar genom utrustning.

Typer av temperaturmätare

Det finns olika typer av temperaturmätare inom industrin och två av de vanligaste är:

1. Temperaturmätare med kontakt – Temperaturmätare med kontakt är den mest använda typen inom industrin och har en unik design med en termisk kontakt mellan två ytor. På så sätt kan den ta emot elektriska signaler som detekterar temperatur, tryck, nivåer och andra fysiska förändringar.

2. Beröringsfria temperaturmätare – Beröringsfria temperaturmätare har sensorer för att mäta elektromagnetisk strålning. Denna strålning som sänds ut av objektet absorberas av en trådskyddad spole som använder skärm av järn eller nickel. Den genererar sedan en elektrisk ström.