Reglerventiler är det ultimata hjälpmedlet när du vill reglera tryck, farliga medier och temperaturer inom industriella processer. Reglerventiler finns i flera storlekar och utföranden och kan antingen styras elektriskt eller pneumatiskt. Vilken variant som passar just för dina processer och applikationsbehov avgörs genom flera variabler, såsom täthet, precision, processdata och vilket media du ska reglera.

Kägelventiler är kända för att ge hög täthet och anpassas till många industriella processer vilket gör den till ett vanligt och säkert val. Kulventiler har en god kapacitet och kan kontrollera ett brett spann av applikationer. För vätskor kan vinkelventiler fungera mycket bra. Dock finns det många parametrar som spelar in.

Fördelar med reglerventiler är bland annat att de är relativt enkla att installera och att de har lätt vikt – något som förenklar transporter.

Detta består en reglerventil av

Reglerventiler består av olika komponenter:

  • Ventilhuset
  • Manöverdonet som kan vara elektriskt eller pneumatiskt
  • Lägesställare för att ställa in positioner

Materialet kan vara av gjutjärn eller syrafast rostfritt stål och dimensionerna går från DN15 upp till DN400. Ventilerna kommer också i olika tryckklasser; från PN16 till PN160. För att klara trycket som din reglerventil ska utsättas för måste du använda rätt klass.

Reglerventil inom olika områden

Inom industrin är det viktigt att få rätt flöde, oavsett om det handlar om vätska, gas eller ånga. Här kan många olika medier användas och vissa av dem är också giftiga och farliga. En reglerventil kan antingen anpassas för att reglera flödet men också styra flödet till olika grenar för en jämnare fördelning. Vid rengöring och olika sanitära processer är reglerventiler ett lämpligt val. Ventilerna är också utmärkta hjälpredor för att få till stånd olika anpassade lösningar samtidigt som de möter dagens stränga krav inom industrin. Branscher som använder reglerventiler är bland andra pappersindustrin men det finns naturligtvis ett brett spektrum av användningsområden och branscher.